• Over FA là ai

    Over là ai?

    Over là ai: Tôi là một người phụ nữ, giống như bao người phụ nữ khác, tôi cũng được học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, tôi cũng đã…